понятие

понятие
sąvoka statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mąstymo forma, atspindinti esminius objekto požymius sąmonėje. Ji susijusi su vaizdiniu, žodžiu ir kitomis sąvokomis. Sąvoka yra klasifikacijos padarinys, t. y. sąvoka išsiskiria iš kitų vaizdinių, sąvokų, žodžių savo tiksliu apibrėžtumu lyginant, grupuojant. Vaizdinys ir žodis yra jos konkretus, materializuotas pagrindas. Sąvokos turinys – tai esminių objekto požymių visuma (pvz., sąvokos daugialąstis augalas esminiai požymiai: ląstelinės struktūros kūnas, įsitvirtinęs substrate (žemėje ir kitur), didelis siurbiamasis paviršius, visą gyvenimą auga, gamina organines medžiagas). Sąvokos apimtis – ta sąvoka žymimų objektų kiekis, kuris sudaro klasę (pvz., sąvokos medis apimtis: klevas, beržas, eglė ir kt.). Sąvokų tarpusavio santykius žymi gimininės (klasinės), rūšinės, bendrosios, vieninės sąvokos (pvz., bendrosios sąvokos žmogaus atžvilgiu gimininė sąvoka yra gyvūnas, o rūšinė – protinga būtybė, gaminanti įrankius, kurianti ir pan.). Sąvokų mokslinė apibrėžtis daugiausia nurodo artimiausią gimininę sąvoką, rūšinį skirtumą (pvz., pedagogika – mokslas apie žmogaus ugdymą). Skiriamos genetinės (pvz., apskritimas – aibė plokštumos taškų, vienodai nutolusių nuo vieno taško), funkcinės (pvz., pieštukas – įrankis, skirtas piešti ar rašyti), operacinės (pvz., mokinys – žmogus, kuris mokosi) ir kt. apibrėžtys. Mokymo ir auklėjimo procese buitinės sąvokos papildomos mokslo žiniomis ir tampa mokslinės (oras, vanduo, žmogus, gyvūnas, saulė, gerumas, ištikimybė ir t. t.). Specialūs mokslinių sąvokų pavadinimai – terminai. Kai kurie iš jų vartojami buityje. Sąvokų formavimas – vienas iš pagrindinių ugdymo uždavinių. Remiantis sąvokomis, formuojamos pažiūros ir įsitikinimai, turintys ypatingą reikšmę asmenybės tapsmui. atitikmenys: angl. concept vok. Begriff rus. понятие

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

 • ПОНЯТИЕ — общее имя с относительно ясным содержанием и сравнительно четко очерченным объемом. П. являются, напр., «химический элемент», «закон», «сила тяготения», «астрономия», «поэзия» и т.п. Отчетливой границы между теми именами, которые можно назвать П …   Философская энциклопедия

 • ПОНЯТИЕ — ПОНЯТИЕ, понятия, ср. 1. Логически расчлененная общая мысль о предмете, включающая ряд взаимносвязанных признаков (научн.). Определение понятия. Понятие квадрата. Понятие прибавочной стоимости. Содержание понятия. Противоречащие друг другу… …   Толковый словарь Ушакова

 • понятие — Представление, идея. См. мнение, мысль иметь понятие, прививать правильные понятия... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. понятие мнение, суждение, соображение, взгляд,… …   Словарь синонимов

 • Понятие —  Понятие  ♦ Notion    Абстрактная или обобщенная идея, чаще всего рассматриваемая как данность языка или мышления.    Этим понятие (которое даже этимологически не требует труда для познания или распознания, т. е. понимания) отличается от концепта …   Философский словарь Спонвиля

 • понятие — одна из логических форм мышления, высший уровень обобщения, характерный для мышления словесно логического. П. может быть конкретным и абстрактным. Психология изучает развитие П. у человека. Проводится различие между усвоением П., выработанных… …   Большая психологическая энциклопедия

 • понятие —         ПОНЯТИЕ одна из форм отражения мира на рациональной ступени познания; мысль, которая выделяет из некоторой предметной области и собирает в класс (обобщает) объекты посредством указания на их общий и отличительный признак. П. представляют… …   Энциклопедия эпистемологии и философии науки

 • ПОНЯТИЕ — ПОНЯТИЕ, понятный, понять и пр. см. понимать. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 …   Толковый словарь Даля

 • ПОНЯТИЕ — ПОНЯТИЕ, 1) (философское) форма мышления, отражающая существенные свойства, связи, отношения предметов и явлений. Основная логическая функция понятия выделение общего, которое достигается посредством отвлечения от всех особенностей отдельных… …   Современная энциклопедия

 • ПОНЯТИЕ — 1) в философии форма мышления, отражающая существенные свойства, связи и отношения предметов и явлений. Основная логическая функция понятия выделение общего, которое достигается посредством отвлечения от всех особенностей отдельных предметов… …   Большой Энциклопедический словарь

 • Понятие — символическое отображение существенных свойств предметов окружающего мира, выделенных в результате аналитической работы. В каждом понятии свернуто особое предметное действие , воспроизводящее предмет познания посредством использования… …   Психологический словарь

 • ПОНЯТИЕ — форма мысли, обобщенно отражающая предметы и явления посредством фиксации их существенных свойств. Первые П. относились к чувственно воспринимаемым предметам и имели наглядно образный характер. С умножением потребностей человека и усложнением… …   Новейший философский словарь

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”